تاريخ روز : پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

نحوه ورود به سامانه 

 

 

نحوه ورود به سامانه سهام بانک تجارت

سهامداران محترم حقیقی

می توانند با وارد نمودن 5رقم کد سهامداری+ شماره شناسنامه خود بعنوان رمز عبور صفحه کاربری خود

را درسامانه مدیریت سهام ملاحظه نمایند.

مثال: 

احمد احمدی با شماره شناسنامه 859 و کد سهامداری احم 00265: رمز ورود به سامانه ایشان برابر است

 با:                                                00265859

 

 

سهامداران محترم حقوقی

می توانند با وارد نمودن  5رقم کد سهامداری+ شماره ثبت شرکتخود بعنوان رمز عبور صفحه کاربری

خود رادر سامانه مدیریت سهام ملاحظه نمایند.

تاكيد مي گردد:

سهامداران محترم پس از ورود به صفحه كاربري خود نسبت به تكميل فيلد هاي مربوط به پست الكترونيك و متن بازيابي رمز عبور(كلمه اي با طول حداكثر 10 كاراكتر) 

در صفحه اطلاعات ارتباطي اقدام فرمايند.

 

توصیه های ضروری

 براي ورود بايد صفحه كليد(زبان كيبرد)برروي EN تنظيم گردد.

الزامي است سهامداران محترم پس از ورود با رمز پيش فرض نسبت به تغير رمز خود اقدام

و پس از خروج با رمز جديد وارد صفحه كاربري گردند. 

سهامداران محترم  الزاما باید در اولین ورود به صفحه کاربری خود نسبت تغییر رمز عبوری

خود اقدام فرمایند. مناسب است برای انتخاب رمز جدید از رمزی عددی با حداقل 6 کاراکتر

استفاده گردد.

توصیه میشود سهامداران محترم پس از بررسی امور مربوط به سهام خود برای خروج ار سامانه

حتما ازگزینه  خروج استفاده فرمایند.