تاريخ روز : پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

                                                                                      ((بسمه تعالي))

آگهی دعوت به مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده 

    بانک تجارت (شركت سهامی عام)

   شماره ثبت38027

شناسه ملی 10100834460

 

  باعنایت به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/31/ 1397 لغو گردید، بدينوسيله از عموم صاحبان محترم سهام بانك تجارت (شركت سهامي 

عام) يا نمايندگان و وكلاي قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانك که رأس ساعت 14:30 روز 

دوشنبه مورخ 1397/05/29 درمحل ذیل تشكيل می‌گردد، حضور به هم رسانند:

تهران، لويزان، خيابان شهيدشعبانلو، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، سالن شهید تهرانی مقدم

دستور جلسه مجمع:

1.   استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني برای عملکردسال مالی منتهی به 1396/12/29.

2.   بررسي وتصويب ترازنامه ، حساب سود و زيان و یادداشت های همراه صورت های مالی برای عملکرد سال مالي منتهي به 1396/12/29.

3.   انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه 1397 و تعيين حق الزحمه آن.

4.   تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه 1397.

5.   ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع مذكور مي باشد.

سهامداران محترم يا نمايندگان و وكلاي قانوني آن ها مي‌توانند با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر يا مستندات مويد نمايندگي و وكالت به منظور اخذ

 برگه ورود به جلسه در تاريخ‌های 27و28مرداد جاری ازساعت 8 الي 15 به واحد امور سهام بانك تجارت به نشاني ذیل مراجعه نمایند.

 تهران - خيابان آيت ا... طالقاني - حدفاصل خيابان وليعصرو خيابان حافظ - ساختمان معاونت امور سرمايه گذاري بانك تجارت - پلاك402-طبقه اول

        هيأت مديره بانک تجارت

     (شركت سهامی عام)


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی