تاريخ روز : چهارشنبه 12 مهر 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه

بدينوسيله از عموم صاحبان محترم سهام بانك تجارت (سهامي عام) و يا نمايندگان و وكلاي قانوني آنها دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه بانك

 مربوط به عملكردسال مالي منتهي به 1401/12/29 که رأس ساعت10صبح روز چهار شنبه مورخ 1402/03/31 درمحل ذیل تشكيل میگردد،حضور بهم رسانند:

«تهران ، خیابان آیت اله طالقانی ،حد فاصل خیابان¬های ولیعصر و حافظ ، روبروي هتل پارسيان انقلاب، ساختمان مديريت اموراعتباري بانك تجارت، پلاك 430 ، طبقه

 اول، سالن همايش هاي الغدير ».

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند از ساعت 9صبح (یک ساعت قبل از جلسه( با در دست داشتن کارت ملی ، وکالت نامه معتبر یا معرفی نامه رسمی از سهامداران

 حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور به هم رسانند.

همچنين سهامداران محترم ، مي توانند جهت حضور در جلسه بر خط (آنلاين) از طريق پيوند مندرج در سايت بانك به نشاني agm.tejaratbank.ir  يا از طريق اپليكيشن همراه بانك تجارت ،

 اقدام نمايند. 

دستور جلسه مجمع :

1. استماع گزارش هيئت مديره  درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به  1401/12/29.

2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به   1401/12/29.

3. بررسي و تصويب صورت های مالی برای سال مالي منتهي به  1401/12/29.

4. تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود سال مالي منتهي به  1401/12/29.

5. تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به  1401/12/29.

6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي منتهي به   1402/12/29و تعيين حق الزحمه آنها

7. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره براي سال مالي منتهي به  1402/12/29.

8. تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي سال مالي منتهي به  1402/12/29.

9. ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع مذكورمي باشد.


                                                                                                       هیئت مديره بانک تجارت

                                                                                                                 (شركت سهامی عام)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آگهی دعوت به مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده 

پيرو آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک در روزنامه¬کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره 5618 مورخ 1401/09/20، بدینوسیله از كليه صاحبان محترم سهام 

بانک تجارت و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده که رأس ساعت 12ظهر روز چهارشنبه مورخ 

1402/03/31 در محل ذیل تشکیل  میگردد ، حضور به هم رسانند:

«تهران ، خیابان آیت اله طالقانی ،حد فاصل خیابان¬های ولیعصر و حافظ ، روبروي هتل پارسيان انقلاب، ساختمان مديريت اموراعتباري بانك تجارت، پلاك 430 ، طبقه اول، 

سالن همايش  هاي الغدير ».

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند از ساعت 9 صبح با در دست داشتن کارت ملی ، وکالت نامه معتبر یا معرفی نامه رسمی از سهامداران حقوقی در 

محل جلسه  برای  اخذ برگ ورود به جلسه حضور به هم رسانند.

همچنين سهامداران محترم ، می توانندجهت حضور در جلسه برخط (آنلاین) از طریق پیوند مندرج درسایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن همراه 

بانک تجارت،اقدام نمایند. 

دستور جلسه مجمع :

1. انتخاب اعضاي هیأت مدیره بانک.

                                                                                                                   هيأت مديره بانک تجارت
                                                                                                                (شركت سهامی عام)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   اطلاعيه پرداخت سود سهام شركت بانك تجارت (سهامي عام)
                                            
                                                    براي سال مالي  منتهي به 1401/12/29

برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام سهامداران محترمي كه درتاريخ مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1402/03/31 سهامدار بانك تجارت

 مي باشد، به شرح جدول ذيل اعلام مي گردد:


شرح زمان پرداخت                                                              سود از تاریخ                  نحوه پرداخت سود

سهامداران حقيقي:

سهامداران حقيقي ، صندوق های سرمایه گذاری ، موسسات و سبدها كه در سامانه                           1402/04/10            واریز به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام
سجام ثبت نام نموده اند
سهامداران حقيقي كه در  سامانه سجام ثبت نام ننموده اند                                                           1402/05/10 مـراجعـه به هـریک از شعـب بـانک تجارت در سـراسـر کشـور ،                                                                                                                                                                                    با ارائه کارت ملـی و اعـلام کـد بورسی 

صندوق های سرمایه گذاری ، موسسات و سبدها كه در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند                   1402/05/10 ارسال درخواست كتبي، اعلام شماره حساب (شماره شبا) به                                                                                                                                                                      انضمام تصوير آگهي روزنامه رسمي مربوط به آخرين تغييرات  
                                                                                                                                                                               مديران وصاحبان امضاي مجاز به نشاني امورسهام

سهامداران حقوقي:

سهامداران حقوقي که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند                                                          1402/06/31                واریز به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام

سهامداران حقوقي که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند                                                          1402/07/30  ارسال درخواست كتبي، اعلام شماره حساب (شماره شبا)به                                                                                                                                                                       انضمام تصوير آگهي روزنامه رسمي مربوط به آخرين تغييرات
                                                                                                                                                                     مديران و صاحبان امضاي مجاز شركت به نشاني امورسهام


                                                                                                 هيأت مديره شركت بانك تجارت (سهامي عام)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی