تاريخ روز : جمعه 30 مهر 1395

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

اطلاعات عمومی 

 

                                                                                  بسمه تعالي

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه(نوبتدوم) 

    بانک تجارت (شركت سهامی عام)

   شماره ثبت38027

شناسه ملی 10100834460

 

   باعنایت به اینکه در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/31/ 1395   حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید ، بدینوسیله ازعموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت ویا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت بعمل می آیدتا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مربوط به عملکردسال مالی منتهی به1394/12/29که رأس ساعت10 صبح روزدوشنبه  مورخ 1395/07/26 در محل:

مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم ، واقع در تهران، اتوبان شهید حقانی، تقاطع اتوبان شهید همت تشكيل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع :

1.   استماع گزارش هيأت مديره ، حسابرس و بازرس قانوني برای عملکردسال مالی منتهی به 1394/12/29.

2. بررسي وتصويب ترازنامه ، حساب سود و زيان و یادداشت های همراه صورت های مالی برای عملکرد سالمالي
     منتهي به 
1394/12/29.

3.   اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم و تخصيص سود سال مالي منتهي به 1394/12/29.

4.   انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه 1395 و تعيين حق الزحمه آنها.

5.   تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه 1395.

6.   تعيين پاداش اعضاء هيات مديره براي عملكرد سال مالي 1394. 

7.   تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره براي سال مالي 1395.

8.   انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک.

9.   ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع مذكور مي باشد.

سهامداران محترم و يا نمايندگان و وكلاي قانوني آن ها مي توانند با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر و يا مستندات مويد نمايندگي و وكالت  به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در تاريخ های24و 25 مهر ماه ازساعت8:30 الي 15 به واحد امور سهام بانك تجارت به نشاني:

خيابان آيت ا... طالقاني - حدفاصل خيابان وليعصرو خيابان حافظ- ساختمان معاونت امور سرمايه گذاري بانك تجارت - پلاك 402-طبقه اول  مراجعه نمايند.

        هيأت مديره بانک تجارت

     (شركت سهامی عام)

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی