تاريخ روز : چهارشنبه 07 مهر 1395

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

اطلاعات عمومی 

 

                                                                 بسمه تعالي

احتراماً؛ پیرو آگهی های دعوت سهامداران به مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده ، منتشره در سامانه کدال به  تاریخ 18‏/05‏/1395 ، به اطلاع عموم سهامداران محترم  می رساند ؛ مجامع مذکور در تاریخ  28‏/05‏/1395 لغو گردیده و برگزار نخواهد شد. ضمناً  زمان برگزاری مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم متعاقباً از طریق روزنامه های کثیرالانتشار بانک (دنیای اقتصاد و اطلاعات ) و همچنین از طریق سامانه کدال وسامانه سهام بانک تجارت اطلاع رسانی خواهد شد. 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی